IP to skrót od Internet Protocol. Jest to protokół komunikacyjny, który pozwala na przesyłanie danych między różnymi urządzeniami w sieciach komputerowych, takich jak internet. IP pozwala na identyfikację każdego urządzenia w sieci za pomocą unikalnego adresu IP, co umożliwia przesyłanie danych do odpowiedniego urządzenia. Istnieją dwa główne wersje protokołu IP: IPv4 i IPv6. IPv4 jest obecnie najpowszechniej używanym protokołem IP, choć IPv6 jest coraz częściej wykorzystywany ze względu na rosnące zapotrzebowanie na adresy IP.

Internet to globalna sieć komputerów, które są połączone ze sobą, umożliwiając przesyłanie danych między nimi. Internet pozwala na przeglądanie stron internetowych, komunikację za pomocą poczty elektronicznej, czatów, komunikatorów, a także udostępnianie plików, korzystanie z usług w chmurze i wiele innych.

Internet jest oparty na protokole TCP/IP, co oznacza, że dane są przesyłane pomiędzy komputerami w postaci paczek, które są następnie reassemblowane na komputerze odbiorcy. Sieć ta jest obsługiwana przez różne organizacje i korporacje na całym świecie, a jej rozwój i utrzymanie jest finansowane przez rządy i prywatne firmy.

Internet jest niezwykle ważny dla rozwoju gospodarczego, edukacji, nauki, rozrywki, komunikacji i wielu innych dziedzin życia. Pozwala na szybkie i łatwe przesyłanie informacji oraz udostępnianie zasobów na całym świecie, a także umożliwia dostęp do wiedzy, usług i produktów, które wcześniej były trudno dostępne.